GGA | Filosofie en de kunst van het schrijven

De Geert Grote Pen wordt sinds het studiejaar 2010-2011 uitgereikt aan de beste masterscriptie filosofie, geschreven in het Nederlands.Wil je aanspraak maken op de Geert Grote Pen?

Schrijf je in!

Latest Blog Post

Wat gebeurt er met smartphones in een kerkdienst?

Het is een ongeschreven regel dat smartphones – en daarmee vele andere moderne snufjes – niet worden toegejuicht in het huis van god. Maar een regel zou een regel niet zijn als er niet enkele uitzonderingen waren, bijvoorbeeld wanneer de smartphones een kunstwerk tot stand brengen met een mooie verborgen[...]

Read More »