‘Bedrading’ in hersenen man en vrouw is verschillend

Van de Blog

brains

‘Bedrading’ in hersenen man en vrouw is verschillend

VERSCHILLEN

“De verbindingen in een vrouwenbrein zijn dus heel anders dan de verbindingen in een mannenbrein. Maar die verschillen zijn niet het hele leven door even groot. Wanneer mensen tussen de twaalf en veertien jaar oud zijn, zijn de verschillen het grootst.”scientias

Wetenschappers van de universiteit van Pennsylvania hebben ontdekt dat de verbindingen in het brein van vrouwen heel anders zijn dan die van mannen. Die verschillen verklaren volgens hen een hoop over ‘typisch’ mannelijk of vrouwelijk gedrag.

De onderzoekers bestudeerden van 949 proefpersonen vanaf acht jaar oud de hersenen. Hierbij keken ze hoe het brein zich door de jaren heen ontwikkelde. Belangrijkste focus lag hierbij op de verbindingen in de hersenen. Hier kwam onder meer uit dat de verschillen tussen mannen en vrouwen varieert en dat ze tussen de twaalf en veertien jaar het grootst zijn.

Verschillen

Het onderzoek bracht bijvoorbeeld naar voren dat bij mannen de voor- en achterzijde van het brein uitzonderlijk goed met elkaar verbonden zijn. Daarnaast hebben ze heel goede verbindingen binnen iedere hersenhelft. Bij de kleine hersenen waren de rollen juist omgedraaid: vrouwen hadden betere verbindingen binnen de helften, mannen juist tussen de twee helften.

Verschillen verklaren talenten

brain-wires

© cosmosmagazine.com

Volgens de wetenschappers verklaren de verschillen tussen mannen en vrouwen waarom ieder geslacht doorgaans eigen talenten heeft. De verbindingen die goed ontwikkeld zijn in het vrouwenbrein stellen haar bijvoorbeeld in staat om te multitasken, een eigenschap die al langer meer aan vrouwen dan aan mannen wordt toegedicht. Bij mannen levert het met name meer motorische voordelen op, zoals leren fietsen. Ook kunnen ze sneller actie ondernemen als er iets moet gebeuren. Dit heeft te maken met de verbindingen tussen het achterste deel van de hersenen (perceptie) en het voorste deel (actie).

Have your say