De filosofie van het grote geld

Van de Blog

think_big1

De filosofie van het grote geld

In de vorige eeuw kenden onze kennis, ons comfort en onze technologische mogelijkheden een exponentiële groei. En veelal waren het bedrijfsleiders die als spreekbuis naar voren traden. Het was immers de bedrijfsfilosofie van enkele zeer succesvolle ondernemingen die de wereld zou vormen tot wat ze nu is.

Bill Gates

Een eerste eervolle vermelding moet dan zeker gaan naar Bill Gates, de man achter Microsoft. Ware het niet voor zijn Windows besturingssysteem, was de computerwereld wellicht niet zo snel uit haar kleren gegroeid. Door het verkopen van de licenties voor zijn software zorgde hij ervoor dat alle computerproducenten gebruik konden maken van zijn idee. Datzelfde altruïsme zien we bijvoorbeeld ook terug in de oprichting van de Bill And Melinda Gates Foundation, een liefdadigheidsinstelling die geld doneert aan malariabestrijding en duurzame ontwikkeling.

Bill-Gates

Steve Jobs

Als grote rivaal van Gates hing Steve Jobs, de bezieler van Apple, een totaal andere filosofie aan. In plaats van zijn product open te stellen voor andere fabrikanten, wilde hij een gesloten systeem creëren. En daar is wel iets voor te zeggen als je ziet hoe kwetsbaar computers zijn voor virussen. Het uitgangspunt was dat mensen – zelfs tijdens een economische crisis – geld willen neertellen voor kwaliteit.

“Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me… Going to bed at night saying we’ve done something wonderful… that’s what matters to me.”

Jobs weigerde zich neer te leggen bij het status quo. Hij wilde grensverleggend zijn en dingen beter maken. Zelf was hij een perfectionist die persoonlijk bij elke stap van het productieproces betrokken wilde zijn. Onder zijn leiderschap werd Apple synoniem voor technologisch hoogstaand gekoppeld aan stijlvol design.

Elon Musk

Maar het kan altijd beter en grootser. Elon Musk is een excentrieke visionair die soms eigenhandig de mensheid een volgend millennium in lijkt te willen sleuren. Ook hij is een perfectionist die zich met de kleinste details bezighoudt en persoonlijk borg staat voor de kwaliteit van zijn producten. En tot nu toe kende dat steeds een goede afloop. Paypal, Tesla, SpaceX, het zijn allemaal bedrijven die revolutionair te noemen zijn binnen hun specifieke domein. Net als Jobs blijft Musk niet binnen de grenzen van het mogelijke, maar tracht hij steeds het onmogelijke waar te maken.

ElonMuskQuoteAdvice

Filantropie door middel van superieure technologie, het is iets wat deze drie grote denkers zonder enige twijfel met elkaar gemeen hebben. Ze verrijkten zich immers niet door gebakken lucht te verkopen, maar sloegen bruggen naar een technologisch betere toekomst. En daar hebben we allemaal baat bij.

Have your say