Over GGA

Over GGA

desk-books-01-669x272
Prent van Geert Grote ofwel Gerardus Magnus afgebeeld schrijvend achter zijn lessenaar en gehuld in een pij met in de linkerbovenhoek een engel

© historischmuseumdeventer.nl

Geert Grote Alliantie

De kritische denker en wetenschapper Geert Grote (1340-1384) zette zich in om het gebruik van de moedertaal in, met name, geesteswetenschappelijk onderwijs te beschermen. In navolging van deze gedachte is de Geert Grote Alliantie opgericht. De Alliantie beloont daarom ieder jaar de beste Nederlandstalige masterscriptie filosofie met de Geert Grote Pen.

Profiel

Vanuit zijn geboortestad Deventer bracht Geert Grote in de veertiende eeuw een Europese beweging op gang van ‘vernieuwde innerlijkheid’: de Moderne Devotie. Deze beweging was een tegengeluid richting de oude stijl van veruiterlijking en oppervlakkigheid. Magister Geert werd als liefhebber van het geschreven woord het middelpunt van een brede kring van lekenbroeders en –zusters die zich bezighield met onderwijs en zorg voor honderden ‘studenten’ aan de Latijnse School aan het Grote Kerkhof in Deventer. Hierbij werd het gebruik van de ‘volkstaal’ als de gangbare taal in het onderwijs en de wetenschap gestimuleerd. Geert Grote maakte Latijnse teksten voor een breed publiek toegankelijk, door de te vertalen in het Middelnederlands en andersom. Tegenwoordig is Geert Grote voor de Alliantie vooral een inspiratiebron als bruggenbouwer tussen taal van de wetenschap en de taal van het volk, de moedertaal.

Bezigheden

Op deze website kun je naast nieuws over de Geert Grote Pen en de Alliantie zelf artikelen over filosofie in het algemeen vinden. Ook besteden we regelmatig aandacht aan andere vakgebieden in de wetenschap. Opvallende onderzoeken, winnaars van wetenschappelijke prijzen en ander nieuws zullen we via onze website brengen.

Have your say